Hotline: 0379.81.8899
Banner
Tin Nóng

Đố vui dành cho người am hiểu ngữ pháp

22 Tháng Mười Hai 2015 9:17:14 SA

Những câu đố vui dưới đây đòi hỏi khả năng suy luận, một chút "mẹo" cùng vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh.

 

1. How do you spell mousetrap with only three letters? 
(Bạn đánh vần "mousetrap" (bẫy bắt chuột) như thế nào chỉ với 3 chữ cái)

2. Which letters do Tuesday, Thursday, Friday and Saturday have in common? 
(Chữ cái nào trong "Tuesday", "Thursday", "Friday" và "Saturday" có điểm chung/có trong từ "common")

3. What letter of the alphabet has got lots of water?
(Chữ cái nào trong bảng chữ cái có nhiều nước nhất)

 

4. What English Word Begin and End with the same 3 letters? 

(Từ tiếng Anh nào bắt đầu và kết thúc với 3 chữ cái như nhau)

5. Is there a word in the English language that uses all the vowels including "y"?
(Từ nào trong tiếng Anh sử dụng tất cả các nguyên âm, bao gồm cả chữ "y")

6. A word in this sentence is misspelled. What word is it? 
(Có một từ trong câu này là sai chính tả, đó là từ nào).

 

 

 

 

 

7. What is Black and white and read (red) all over? 
(Cái gì luôn có màu đen, trắng và đỏ/ được đọc?)

8. What five-letter word becomes shorter when you add two letters to it? 
(Từ 5 chữ cái nào trở nên ngắn hơn khi bạn thêm hai chữ cái vào nó)

  • Thích và chia sẻ bài viết :

Bình luân