Hotline: 0379.81.8899
Banner
Tin Nóng

Thử tài am hiểu tiếng Anh với câu hỏi mẹo

22 Tháng Mười Hai 2015 11:07:33 SA

Nếu ai đó hỏi rằng từ nào trong tiếng Anh là “dài nhất”, bạn đừng cố nghĩ một từ gồm nhiều chữ bởi đó là một câu hỏi mẹo.

 

1. What letter of the alphabet is always waiting in order?

Chữ cái nào trong bảng chữ cái luôn luôn đợi theo thứ tự?

2.  What's the longest word in the dictionary? 

Từ nào dài nhất trong từ điển?

thu-tai-am-hieu-tieng-anh-voi-cau-hoi-meo

3. Remove my 1st letter I still sound the same. Remove my 2nd letter I still sound the same. Remove my middle letter I still sound the same what am I? 

Bỏ chữ cái đầu đi, tôi vẫn được đọc như vậy. Bỏ chữ cái thứ hai đi, tôi vẫn được đọc như thế. Bỏ chữ cái ở giữa, tôi vẫn được giữ nguyên cách đọc ấy, tôi là từ gì?

4. What's a teacher's favorite nation?

Đất nước yêu thích của một giáo viên là gì?

5. What begins with T, ends with T and has T in it? 

Cái gì bắt đầu với "t", kết thúc với "t" và có "t" trong đó?

thu-tai-am-hieu-tieng-anh-voi-cau-hoi-meo-1

6. What’s the difference between a cat and a comma?

Sự khác nhau giữa một con mèo và một dấu phẩy là gì?

7. Why are apostrophes terrible to date?

Tại sao việc hẹn hò với dấu móc đơn lại tồi tệ?

---> Because they’re too possessive

  • Thích và chia sẻ bài viết :

Bình luân